1977, Bilbo
1977, Artea
1959, Azpeitia
1977, Donostia
erdaretan