1963, Azkoitia
1981, Azpeitia
1963, Madril
1977, Artea
erdaretan