1984, Donostia
1933, Bilbo
1953, Santurtzi
1977, Donostia
erdaretan