Poesia kaiera
Poesia kaiera
2000, poesia
64 orrialde
84-95511-10-X
Xabier Lizardi
1896, Zarautz
1933, Tolosa
 
2021, poesia
 

Biotzean min dut
(Illeta-Eresi)

 Amona zanaren eriotz-egunean 

 

Biotzean min dut, min etsia,

negar ixilla darion miña.

Amonatxo bat nun: gaur, enarak

etorri-garaiez, aldegiña.

 

    ***

 

Eguzkirik ez dute

leiotan zapiak;

aur yolasik ez dago

gaur zure kalean.

Odeiek lits urratu;

itsasoak orro.

Gizadi bat geldirik;

gero, bat-batean:

 

Ots!

Ots!

bizion oñok...

 

Errezka bi gizonek

argizai oriak;

gorputza lau billobok;

atzetik andreak.

Ai, ene lor arin au

zein dudan larria!

Besoek ez lan arren,

biotzak nekeak...

 

Ots!

Ots!

bizion oñok...

 

Mendea ia betea,

ta ain illaun, gorputz xâr!

Bezak gogoa goien

i bezin ariña,

ta bezat nik nerea,

dei nazatenean,

ezin-itzal-Argiruntz

egatzeko diña!

 

Ots

Ots!

bizion oñok...

 

Orain larogei urte,

kale pozgabeok

eguzkiak zitun ta,

zure aur yolasak

alaitzen. Gaur, arriak

ere baitira itzal...

nork lekuskez, ikusi,

urte urdin igesak!

 

Ots!

Ots!

bizion oñok...

Egun zârrak yoan ta

berriak etorri,

gaur poz biar oñaze,

noiz burni noiz zillar,

zenbaitek ondamendi

baituten katea

lore sorta bekizu

goi-muñoak zear!

 

Ots!

Ots!

bizion oñok...

 

  ***

 

Bat-batean eten da

bizion ots ori.

Gorputza laga dugu

nunbait. Al dakit nun!

Bultza naute barrura...

ñir-ñir aunitz argi...

ordia antzo sar nazu,

begi-lauso ta urgun.

 

Ots!

Ots!

enegan, biotz!

 

Amonatxo! Bakarrik

zagoku atean,

otz ta gogor, entzuten

zure azken Meza!

Zerraldo-olen artetik

(negu gaua iduri)

ez al datortzu, uluka,

aize erruki-eza?

Ots!

Ots!

enegan, biotz!

 

Begiok ero ditut,

noranai doazkit;

dantza nâsi bat dabilt

irudimenean.

Goruntz egik, biotza:

otoika lasa adi!

Ixilla sor badadi

ire barrenean!

 

Ots!

Ots!

enegan, biotz...

 

  ***

 

Ordu bete luzea

igaro zan. Noizbait,

berriro lor illauna

besoek... Urrena,

muño baten gañean

uri ixil bat arki...

Poz-oñaze kateak

emen dik etena.

 

Ots!

Ots!

bizion oñok...

 

  ***

 

Ol bat yaso ta ikusi

dut musu ximela:

parre-antxa, bizirik

balirau bezela:

 

(Ots!

Ots!

lêr adi, biotz!)

 

ordun, ixar bat biztu

du nere gau beltzak.

Begioi malko ixil bat

dardarka darite.

Noizbait itxaro-kabi

biur dan biotzak:

 

(Ots!

Ots!

yauzika, biotz!)

 

«Agur! (oiuka dio)

gorputz ximur maite!

Agur, amonatxoa!

Egun Aundirarte!...»

 

  ***

 

Biotzean min dut, min etsia,

zotiñik gabeko negar-miña.

Alatsu txoriak, udaondoz,

negua du galazi-eziña.

 

w 1930 

Musika: Antton Valverde