1984, Bilbo
2024, saiakera
1959, Baiona
2024, poesia
1991, Donostia
2023, nobela
1994, Donostia
2023, antzerkia