Beste hizkuntzetako lanen zerrenda

 

  Del libro: Gertaerei begira, Elkar, Donostia, 1988
  traducido del euskara por el autor