1977, Orereta
1984, Donostia
1963, Azkoitia
1962, Lekeitio
erdaretan