1958, Madril
1963, Urrestilla
1977, Donostia
1981, Azpeitia
erdaretan