Beste hizkuntzetako lanen zerrenda

  Traducció: Jordi Serra

 

 

 

COVARDS I VALENTS

 

Quan romanem morts en vida

unes ganes vives de fugir ens corprenen.

 

Només els més agosarats s'atreveixen

a fugir dels lligams estrets de la realitat.

Perquè, els qui hi viuen, no volen posar en joc

el poc amb què tiren endavant.

 

Encadenats a tota una munió d'excuses.

 

Però els qui fugen,

tampoc s'adonen,

que fugint

esdevenen igualment captius.

 

 

© Edu Zelaieta
© de la traducció: Jordi Serra


www.susa-literatura.eus