1984, Donostia
1978, Ondarroa
1973, Gasteiz
1977, Bilbo
erdaretan