1977, Bilbo
1933, Bilbo
1963, Azkoitia
1963, Arbizu
erdaretan