1977, Orereta
1953, Santurtzi
1977, Donostia
1973, Gasteiz
erdaretan