1959, Azpeitia
1941, Zegama
1955, Gasteiz
1961, Donostia
erdaretan