1984, Donostia
1958, Gasteiz
1977, Bilbo
1953, Santurtzi
erdaretan