1977, Donostia
1981, Azpeitia
1958, Madril
1963, Urrestilla
erdaretan