1977, Orereta
1933, Bilbo
1977, Artea
1961, Donostia
erdaretan