1977, Bilbo
1984, Donostia
1958, Gasteiz
1953, Mundaka
erdaretan