1933, Bilbo
1977, Bilbo
1961, Donostia
1977, Orereta
erdaretan