1963, Urrestilla
1984, Donostia
1958, Gasteiz
1959, Azpeitia
erdaretan