1977, Orereta
1973, Gasteiz
1981, Azpeitia
1962, Lekeitio
erdaretan