1984, Donostia
1961, Donostia
1941, Zegama
1963, Azkoitia
erdaretan