1963, Urrestilla
1970, Ondarroa
1953, Santurtzi
1933, Bilbo
erdaretan