1977, Bilbo
1981, Azpeitia
1978, Ondarroa
1963, Arbizu
erdaretan